Administracja

To jest grupa specjalna, grupy specjalne są zarządzane przez administratora.