Cykl Online Tantryczno – Szamańskiej Alchemii. Sesja II

Sprzedajesz kosmetyki? Robisz paznokcie? Chcesz zareklamować coś co może Nas zainteresować? Takie tematy akceptowane są TYLKO w tym dziale.

Cykl Online Tantryczno – Szamańskiej Alchemii. Sesja II

Postprzez marta_k » 23 sty 2023, o 22:29

OŚRODEK ROZWOJU OSOBISTEGO I DUCHOWEGO
„TU I TERAZ” W NOWYM KAWKOWIE www.tuiteraz.eu

zaprasza 25 stycznia 2023 na bezpłatny webinar on line

CYKL TANTRYCZNO – SZAMAŃSKIEJ ALCHEMII.
SESJA II

AKTYWACJA I WYZWOLENIE – ROZPOZNANIE 5 ELEMENTALI
PRZEBUDZENIE UZDRAWIAJĄCEJ MOCY TANTRYCZNEGO SZAMANA/ TANTRYCZNEJ SZAMANKI.

PROWADZI: ANAND RUDRA

GODZ. 19:30–20:30


Cykl 20 bezpłatnych spotkań online z Anadem Rudrą ma na celu pomóc nam zrozumieć, jak działa wewnętrzna alchemia w tantrze i szamanizmie oraz w jaki sposób można zastosować ją dla siebie i procesów uzdrawiania.

Wprowadza nas w to, czym zajmujemy się podczas warsztatów Ananda Rudry, które prowadzi w Warszawie i ośrodku w Tu i Teraz w Nowym Kawkowie. Przybliża częściowo co robimy podczas weekendowych warsztatów “Przebudzenia Uzdrawiającej Mocy Tantrycznego Szamana”.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, alchemia jest filozoficzną i protonaukową tradycją praktykowaną i metodologicznie ukształtowaną w Indiach, Chinach, Tybecie, Egipcie, Ameryce i Europie.

Tantra stworzyła pełny system formalnej medycyny ludowej, zwanej Medycyną Siddha, natomiast szamanizm dał podstawę ziołolecznictwu i medycynie homeopatycznej.

Tantra i szamanizm są ze sobą ściśle powiązane, a jednym z ich wspólnych i zasadniczych fundamentów jest doprowadzenie ludzkości do zrozumienia, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. To pojmowanie rzeczywistości w tantrze i szamanizmie i założenie, że w każdym z nas znajduje się cały Wszechświat, wywodzi się z jednego z siedmiu praw zarządzających Wszechświatem - mianowicie „Jak na górze, tak na dole”.

W szamanizmie rezonujemy i pracujemy z podstawowymi żywiołami, które dają życie wszystkim i wszystkiemu. Ogień, woda, powietrze, ziemia i eter - to samo dotyczy tantry i sztuk taoistycznych.

Dzięki tantrze rozumiemy, że energia siły życiowej tworzy w naszym ciele wrażliwy system, który jest ściśle połączony z naszą psychiką, zachowaniem, biologiąi przede wszystkim z nami jako istotami odbywającymi duchową podróż. Czakry, nadis, talas, marmas i grantis to główne struktury energetyczne w naszym ciele.

Zarówno szamanizm, jak i tantra uznają, że nasze ciało manifestuje swoje istnienie na wielu poziomach, które są nazywane ciałami - fizycznym, energetycznym, emocjonalnym(umysł), przyczynowym (duch i dusza) i ezoterycznym (psychiczne).

Tantra i szamanizm są połączone z naszymi cielesnymi strukturami, a ich głównym celem jest złagodzenie, odblokowanie, przywrócenie i transmutowanie różnych aspektów naszej egzystencji: od fizycznych, po emocjonalne i duchowe.

Czym jest alchemia? Najprostszą odpowiedź można przytoczyć za Paracelsusem,prawdopodobnie najważniejszym i najbardziej konsekwentnym filozofem w historii tradycji alchemicznej, który ujął to w następujący sposób: „Alchemia jest sztuką, która oddziela to, co użyteczne, od tego, co nie jest, przekształcając to w swoją ostateczną materię i esencję”.

Alchemia jest sztuką transformacji. Kiedy zmieniamy częstotliwość wibracji w strukturze substancji lub systemu poprzez alchemię szamańską, dochodzi wtedy do przekształcenia w nową formę. Dla naszego lepszego zrozumienia, możemy powiedzieć, że jesteśmy tutaj zaangażowani w sztukę transformacji poprzez umysł, materię, zachowanie i ducha.

SESJA II

AKTYWACJA I WYZWOLENIE
ROZPOZNANIE 5 ELEMENTALI

„Wszechświat składa się z czterech elementów — ognia, ziemi, wody i powietrza”. — Mistrz buddyjski z V wieku.

Od stepów Himalajów po dżungle Gwatemali, szamanizm był rytualnym systemem wierzeń, praktykowanym od ponad 27 000 lat. Od malowideł naskalnych we Francji po sztukę aborygeńską w Australii, szamani rejestrowali to, czego doświadczają podczas odmiennych stanów świadomości i podróży do niezwykłych wymiarów rzeczywistości. Te niezwykłe rysunki przedstawiają latanie, komunikację z antropomorficznymi przewodnikami duchowymi i tajemną wiedzę o wszechświecie. Poprzez zrozumienie, w jaki sposób wierzenia szamańskie odpowiadają czterem elementom, możemy uzyskać wyjątkowe zrozumienie tej enigmatycznej duchowej tradycji.

Szamanizm jest zbiorem rytuałów i wierzeń używanych przez tubylcze społeczności do wprowadzania zmian w naszym świecie. Szamanizm charakteryzuje się tym, że jego praktykujący wkraczają w Odmienne Stany Świadomości (Altered States of Consciousness - ASC), aby podróżować do Niezwykłych Sfer Rzeczywistości (Non-Ordinary Realms – NOR – of Reality. Na poziomie molekularnym, poziomie kwantowym, szaman zmienia swoje pole energetyczne, aby oddziaływać z polem energetycznym żywych i nieożywionych obiektów. Szamani mogą być zarówno kobietami, jak i mężczyznami i można ich znaleźć w wielu różnych kulturach z całego świata. Buddyjscy mnisi wadżrajany w Bhutanie i Tybecie, a także Majańskie Aj r'ij z Ameryki Środkowej i Cherokee Spiritwalkers z Ameryki Północnej rozumieją związek między szamańskimi rytuałami a czterema żywiołami ognia, ziemi, wody i powietrza. Szamańska podróż zaczyna się najpierw od elementu ognia.

Tantra sama w sobie zajmuje się wzajemnymi relacjami elementali w naszym systemie Subtelnym, a także wewnętrznymi organami biologicznymi. Od Shastra, Kaula, Kaszmir lub Kum Nye - tantryczne metody rozwijają różne przybliżenia, aby odblokować, uwolnić, aktywować lub zrównoważyć żywioły w naszych ciałach. Również sztuki tao i tantra wykorzystują ideę elementali w nawiązaniu do ciał istot. Metody Shastra wykorzystują ideę elementali pozostających w energii siły życiowej egzystencji.

OGIEŃ

Zanim szaman zostanie zaakceptowany przez swoją społeczność, a uzdrowiciel zostanie nasycony mocami z królestwa ducha, szaman musi najpierw przejść zrytualizowany proces inicjacji. Pierwszym etapem procesu inicjacji jest zniszczenie jaźni lub ego. Osoba musi się odrodzić, aby zostać szamanem i wykorzystać nowy zestaw umiejętności, w tym podróże astralne, odzyskiwanie duszy, wróżenie, uzdrawianie i komunikację z duchami. Ale aby narodzić się na nowo, człowiek musi najpierw umrzeć. Element ognia służy temu celowi, ponieważ ogień symbolizuje rytualne oczyszczenie i śmierć. Przechodząc przez wielkie i nagłe traumatyczne wydarzenie, które niszczy ego i dawne aspekty jaźni, szamański wtajemniczony puszcza stare systemy wierzeń i stare sposoby myślenia. Ogień robi to, wypalając przestarzałe aspekty jaźni i ograniczające przekonania.

Poprzez ogień, wtajemniczony porzuci swoją dawną tożsamość, a nawet może umrzeć. Katastrofalna choroba jest jednym ze sposobów, w jaki społeczności znajdują nowych szamanów. Wielu szamanów przeszło napady niemal śmiertelnych chorób, a wielu miało doświadczenia bliskiej śmierci (Near Death Experience - NDE). Doświadczenie to stanowi dla szamana pewną bramę. Unosząc się między królestwem życia i śmierci, ciała i ducha, szaman uczy się komunikować z przewodnikami duchowymi. Następnie duchowi przewodnicy proponują szamanowi wybór - akceptacja nowego przeznaczenia jako szamański uzdrowiciel i praktykujący lub pozostanie na stałe w świecie duchów. Na szczęście dla nas, wielu inicjowanych decyduje się na kontynuowanie szamańskiej ścieżki.

ZIEMIA

Po udręce elementu ognia i odrzuceniu dawnego egocentrycznego ja, szaman rozpoczyna podróż do podziemnego świata. Podziemie lub jaskinia reprezentuje element Ziemi i symbolizuje związek z naszą zbiorową przeszłością, nasze połączenie z planetą i naszą nieuniknioną więź z każdą formą życia. Element ziemi pielęgnuje, chroni. Element ziemi jest łonem, z którego pochodzi całe życie. Od roślin, przez plankton, orły, po koniki polne, całe życie zaczęło się na Ziemi i w jaskiniach, gdzie życie było chronione przed promieniowaniem słonecznym, a formy życia zaczęły ewoluować i wyłaniać się.

Podróż szamana w celu zrozumienia elementu Ziemi jest podróżą w celu zrozumienia związku z przewodnikami zwierząt, przewodnikami roślin i zbiorową nieświadomością ludzkości. To właśnie te symbole zbiorowej podświadomości, wpisane na stałe w DNA i pamięć komórkową, dostarczają szamanowi słownika jungowskich archetypów. Międzykulturowo ludzie komunikują się za pomocą wspólnego zestawu symboli przekazywanych z naszej genetycznej przeszłości. Te symbole lub archetypy obejmują dziewicę, czarodzieja, ducha Natury (takiego jak Pan lub Trickster), bohatera i bohaterkę, staruszkę, dziecko i drzewo.

Element ziemi dostarcza nam języka szamańskiego jakiego można używać w odniesieniu do snów, w metafizyce i przy uzdrawianiu. Element ziemi jest połączeniem z ponad milionem lat ewolucji, zbiorową podświadomością, archetypami i królestwem duchów natury. Po tym, jak szaman połączy się z mądrością elementu Ziemi i zbiorową przeszłością, musi rozwinąć zrozumienie elementu Wody.

WODA

Woda jest uniwersalnym paliwem istnienia; życie nie może funkcjonować bez wody. Dla szamana element wody symbolizuje wzrost poprzez karmienie wszystkich form życia na planecie. Podstawą szamańskiej podróży jest empatyczne uzdrawianie. Poprzez współczucie okazywane wszystkim żywym istotom, szaman poszerza zdrowie planety. Wszystkie żywe istoty chcą być pielęgnowane i odżywiane. Od sekwoi, przez glony, orki, aż po żaby, wszystkie żywe istoty pragną współczucia. Promując wszystkie formy życia i mając współczucie dla wszystkich żywych stworzeń, szaman uzdrawia planetę. Łzy współczucia i miłości zapewniają wzrost drzewu ludzkości. W miarę dodawania kolejnych słojów i pokoleń ludzkie drzewo staje się silniejsze.

POWIETRZE

Ostatnim elementem szamańskiej podróży jest Powietrze. Powietrze zapewnia szamanowi połączenie z Wyższymi Królestwami, bóstwami i bogami. Wykorzystując swoje zdolności parapsychiczne, szaman może przekroczyć granice swojego ciała, aby komunikować się bezpośrednio z bogami i przekazywać ludzkości wiadomości. Szamani opisują podróże do Wyższego Królestwa jako Objawienie nadprzyrodzonej wiedzy i wglądu. Wyższe Królestwa to miejsca powietrza, lotu i większej perspektywy. Najwcześniejsze malowidła naskalne sprzed trzydziestu tysięcy lat we Francji i Hiszpanii przedstawiają szamanów latających wśród gwiazd. Element powietrza reprezentuje miejsce, w którym można uzyskać większe zrozumienie i komunikować się z bóstwami stwórczymi.

Najwięksi szamani ostatnich dwóch tysięcy lat wznieśli się do żywiołu Powietrza po zakończeniu ich misji nauczania. Jezus, Mahomet i Padmasambhawa unieśli się w obłoki po zakończeniu swojej ziemskiej podróży. Dla szamana element Powietrza jest połączeniem z krainą Ducha i Wyższymi Królestwami, z których bogowie i bóstwa przekazują ludzkości swoje najważniejsze przesłania. Najpotężniejsi szamani wznoszą się do żywiołu Powietrza po zakończeniu swoich misji.

Podróż szamana jest symboliczną podróżą stworzenia, metaforą ewolucji ludzkiej maszyny. Podróż zaczyna się najpierw od zniszczenia jaźni i ego poprzez rytualną inicjację elementu ognia. Następnym krokiem w podróży szamana jest podróż do zrozumienia żywiołu ziemi. Rozwijając połączenie ze wszystkimi żywymi istotami, szaman może zrozumieć, że całe życie na Ziemi jest ze sobą połączone. Poprzez kontakt z symbolami zbiorowej przeszłości i jungowskimi archetypami zbiorowej podświadomości szaman rozwija i doskonali swoje zdolności psychiczne z pomocą Ziemi.

Następnie szaman udaje się do krainy żywiołu Wody, aby nauczyć się współczucia. Wylewając łzy miłości i współczucia dla wszystkich żywych istot, szamanka zaczyna wykorzystywać swoje uzdrawiające zdolności do uzdrawiania planety. Ostatnią podróżą szamana jest podróż do krainy żywiołu powietrza. Pośród chmur, nieba i dalej w kosmos szaman podróżuje, aby rozwinąć związek z bóstwami. Po ostatecznym urzeczywistnieniu i całkowitym opanowaniu wszystkich elementów we wszechświecie - Ognia, Ziemi, Wody i Powietrza, szaman wyruszy w podróż do kosmosu, aby na stałe zamieszkać w Wyższych Krainach i żyć pośród bogów.

Sesja potrwa godzinę i będziesz potrzebować wygodnych ubrań, olejku eterycznego, kadzidełka i świeczki typu tealight.

PROWADZĄCY: ANAND RUDRA

Dorastał wszamańskiej imeksykańskie kulturze. Prowadzony był przez ojca – meksykańskiego szamana iduchownego oraz przez babcię – uzdrowicielkę meksykańskich Indian Yaqui.Od młodości interesował się światem duchowymiezoterycznym. Studiował szamanizm, tantrę, tarota, psychomagię, symbolikę, rytuały iświętą geometrię.

Jest prawnikiem ds. Stosunków międzynarodowych; posiada trzy tytuły magisterskie ze Studiów nad Ameryką Północną; Relacji Meksyk-USA; Prawa i ekonomii Unii Europejskiej, jak również doktorat w dziedzinie Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Przez ostatnie 15 lat mieszkał wEuropie, gdzie poprowadził ponad 150 różnych warsztatów poświęconych Tantrze
iŚwiętej Seksualności. Jest znanym specjalistą od męskiej świętej seksualności oraz członkiem Wydziału Connection University wHolandii. Jest również certyfikowanym nauczycielem Yoga Alliance, YACEP iSystemu Szkoły Arhanta Yogi.

Jego doświadczenie życiowe obejmuje:

· Symbolizm irytualizm Ameryki Północnej

· Badania nad wpływem rytuałów tantrycznych na współczesne społeczeństwo

· Specjalizacja wezoterycznych ihermeneutycznych studiach nad rytuałami Tantry ienergii ciała

· Głęboki trening medytacji Tantry

· Synergetyczny masaż tantryczny, profesjonalne szkolenie

· Techniki uzdrawiania praną

· Jednoroczny stacjonarny kurs Tantry

· Badania naukowe nad Tantrą prowadzone wAlegraluz iBindu

· Niezależny masażysta iterapeuta Tantry

· Masażysta Tantry, terapeuta iprzedsiębiorca wfirmie Alegraluz International

· Tantryk od wielu lat; przez ostatnie 6 lat dyrektor 3 głównych projektów: Centrum wBindu, Centrum wKinnarze iTrueTantra

· Dyrektor EATP (European Association of Tantra Professionals, Europejskiego Związku Profesjonalistów Tantry)

· Opracował praktyki - zgodnie ztradycją świętych Ksiąg Agamy iTantra Kaula Jogi:

Praktykę starożytnej Tantra Krija Jogi
Praktykę metodologii True Tantra
www.truetantra.euotwiera się w nowej karcie

SESJA ON LINE JEST TŁUMACZONA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POLSKI!

TERMIN:

25 styczeń 2023(środa)

ROZPOCZĘCIE:

godz. 19:30

ZAKOŃCZENIE:

godz. 20:30

CENA WARSZTATU:

bezpłatny

UWAGA:

konieczny jest zapis i zgłoszenie mailowe na adres [email protected] się w nowej karcie

ZAPISY:

1. Konieczna jest rejestracja mailowa na adres [email protected] się w nowej karcie (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia).

2. Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego, otrzymają Państwo link dostępu do webinaru na ZOOMIE.
marta_k
Gadatliwa Kobietka
 
Posty: 694
Dołączył(a): 18 mar 2015, o 12:09
Pani Reklama


Zidentyfikowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot]