Biodanza. Transcendencja. Moc Jedności.

Sprzedajesz kosmetyki? Robisz paznokcie? Chcesz zareklamować coś co może Nas zainteresować? Takie tematy akceptowane są TYLKO w tym dziale.

Biodanza. Transcendencja. Moc Jedności.

Postprzez marta_k » 19 sty 2023, o 14:10

OŚRODEK ROZWOJU OSOBISTEGO I DUCHOWEGO „TU I TERAZ”
W NOWYM KAWKOWIE www.tuiteraz.eu

zaprasza 1-3 grudnia 2023 na warsztat w Warszawie

BIODANZA–TANIEC ŻYCIA I WOLNOŚCI.
TRANSCENDENCJA. MOC JEDNOŚCI.

PROWADZI: CRISTIANO MARTINS


„Miłość jest w istocie emocją wieczności. Odzyskane poczucie jedności. Świadomość, że zawsze byliśmy wieczni.” Maria Flavia Monsaraz

Biodanza oznacza Taniec Życia. To taniec serca i wolności rodem z Ameryki Południowej. To system, który integruje muzykę i ruch; umożliwia nawiązanie autentycznej relacji ze sobą, z innymi ludźmi oraz z otoczeniem.Tworzy intensywniejszą świadomość życia,dzięki uważności i obecności w „tu i teraz”.Celem biodanzy jest świętowanie życia. Pobudza i ułatwia nawiązywanie relacji, pomaga uczestnikom odzyskać radość i witalność oraz celebrować świętość życia.Pomaga czuć się szczęśliwym, zdrowym i pewniejszym siebie, wzmacniając poczucie własnej wartości i doskonaląc umiejętność dokonywania wyborów.

Transcendencja jest postrzeganiem siebie jako części i wyrażaniem jako całości. Zakłada ona przesuwanie i przekraczanie granic samego siebie, zdolność do poddania się i jednocześnie całkowitego scentrowania. Jest to zaproszenie do otworzenia się na większą całość, w tym na bliźnich, nieświadomą rzeczywistość i na cały wszechświat we wszystkich jego subtelnych przejawach, znanych i nieznanych. W Biodanzie, połączenie z tym co nadzmysłowe/transcendentalne jest empirycznym postrzeganiem ciała, w takim zrozumieniu, że boskość nie jest oddzielona od zindywidualizowanej istoty, lecz obie wyrażają się w zintegrowanej ciągłości. Nadzmysłowość jest „naturalnym działaniem ustanawiania istotnych połączeń ze wszystkim, co istnieje: innymi istotami ludzkimi, zwierzętami, roślinami i minerałami – krótko mówiąc, z kosmiczną całością”.R. Toro

„Decydującym pytaniem dla człowieka jest to: czy masz Nieskończoność jako punkt odniesienia?” / C.G. Jung

Starożytne tradycje znajdowały różne słowa na opisanie tego zjawiska. Hinduizm opowiada nam o doświadczeniu samadhi, buddyzm przynosi koncepcję nirwany, zen szczegółowo opisuje doświadczenie satori. Współczesny świat oparty na nauce przedstawia nam „ostateczne doświadczenie”, „doświadczenie transpersonalne” czy też „doświadczenie kosmiczne”. Wszystkie te wyrażenia próbują zbliżyć nas do tej nieopisanej koncepcji, którą można zrozumieć tylko poprzez empiryczne zanurzenie się w niej.

Autorzy tego programu:Pierre Weil | Leonardo Boff | Carl Gustav Jung | Maria Flavia Monsaraz | Mircea Eliade | Rolando Toro | Joseph Campbell i inni

W Biodanzie transcendencja to naturalna funkcja człowieka, polegająca na ustanowieniu istotnych połączeń ze wszystkim, co istnieje: innymi istotami ludzkimi, zwierzętami, roślinami i minerałami - krótko mówiąc, z kosmiczną całością.
Słowo “transcend” oznacza przekroczyć granicę. Często mówimy o przejściu na nowy poziom rzeczywistości np. po śmierci.

W Biodanza pojęcie transcendencji odnosi się do przezwyciężenia siły ego i wyjścia poza nasze postrzeganie siebiew celu utożsamiania się z jednością natury i istotą człowieka. Ludzie, którzy nie potrafią porzucić samoświadomości, nie są w stanie wejść w transcendentne doświadczenie.

Słowo “trans” wywodzi się od terminu „transir”, czyli tranzytu, przenoszenia się z jednego stanu do drugiego. Jego najcześciej spotykane znaczenie to zmiana stanu świadomości.

Trans wywoływany podczas ćwiczeń i ceremonii Biodanzy ma charakter integracyjny. Stany lęku znikają i zaczynają się otwierać drzwi percepcji.Wychodzenie z transu integracyjnego można porównać z „odrodzeniem”. Trans w Biodanzie umożliwia proces „wychowania siebie na nowo”.

Doświadczenia „wpadania w trans”, „wchodzenia w trans” odnoszą się do mechanizmu psychofizjologicznego,w którym osoba poddaje się pewnym warunkom zewnętrznym lub wewnętrznym, aby wejść w inny stan świadomości.

„Biodanza reprezentuje pierwotny schemat energetyczny głębokiego związku i wolności ekspresji, piękna, entuzjazmu i pasji. Żyje w nas dzięki rdzennym pragnieniom naszego gatunku, takim jak pragnienie zdrowia, miłości, przyjemności i dobrego samopoczucia. Daje nam impuls by zanurzyć się w świecie wrażeń i zmysłów. Uczy nas postrzegać życie jako sztukę, a także słuchać kompasu własnego serca, który łączy nasze pragnienie dawania oraz otrzymywania miłości.” (Cristiano Martins)

Życie jako najświętszy z przejawów nieustannie prosi nas, abyśmy w całkowitej miłościodradzali się na nowo i wracali do pełni siebie w każdej chwili swojego życia.Pierwszym krokiem do podjęcia tej Podróży jest uznanie, że miłość jest sztuką. W tym samym sensie, w którym życie w całej okazałości jest sztuką. Jeśli chcemy nauczyć się kochać, powinniśmy robić te same czynności, które robimy, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki, takiej jak muzyka czy rzeźba.

Biodanza to głęboko transformująca, a zarazem delikatna praca nad świadomością oparta na pracy z ciałem, ruchem i tańcem.

• Integruje ciało, umysł, emocje i duszę.
• Rozbudza witalność, kreatywność, zmysłowość, seksualność i emocjonalność.
• Uczyotwartości, radości, budowania dobrych relacji oraz wyrażania emocji.

Przemiana następuje poprzez naukę odczuwania połączenia ze swoim ciałem, emocjami i energią.Doświadczenia te, określane są mianem “vivencias”. Umożliwiają one dostęp do naszych pierwotnych emocji i pomagają wyrażać je poprzez ruch.

Biodanza wzmacnia także „lineas de vivencia”, czyli linie żywotności w ramach pięciu określonych obszarów:witalności, seksualności, kreatywności, uczuciowości i transcendencji.

Biodanza opiera się na badaniach psychologicznych, filozoficznych, antropologii tańca i tradycyjnych rytuałach. Jeden z jej nauczycieli wyjaśnia pochodzenie słowa “biodanza” z greckiego bios oznaczającego życie, oraz z wywodzącego się z hiszpańskiego danza, które oznacza taniec. Zajęcia polegają na osobistym, bezpośrednim doświadczeniu – indywidualnie, w parach, podgrupach lub w grupie złożonej ze wszystkich uczestników. Podczas zajęć wykorzystuje muzykę, ruch i taniec aby umożliwić stworzenie harmonii i bliskości w relacjach międzyludzkich.

Biodanza Systemu Rolando Toro to metoda, która pracuje na potencjale możliwości każdego człowieka. Wykorzystuje metodę autorską twórcy systemu, prof. Rolando Toro, która bazuje na pozytywnych zasobach każdego z nas, odkrywając przed nami różne możliwości i formy ekspresji. Jej ojcem jest psycholog, antropolog, poeta i artysta z Chile. A od lat 60 -tych XXw jest rozpowszechniana w ponad 30 krajach na całym świecie jako metoda rozwoju osobistego.

„Człowiek nie żyje, aby tańczyć, lecz tańczy, aby szczęśliwiej żył”
Biodanza zwraca naszą uwagę na budowanie więzi i relacji poprzez kontakt wzrokowy, który stanowi podstawę pięknej komunikacji bez użycia słów. Ten sposób pomaga w otwarciu serca, zmianie potrzeb i pragnień danej osoby, a także w pobudzeniu gotowości na nowe doświadczenia.

Aby rozpocząć praktykę Biodanzy i doświadczyć płynących z niej korzyści nie jestkonieczne żadne doświadczenieani przygotowanie taneczne. Taniec odbywa się boso.

Harmonogram zajęć:

PIĄTEK (1 grudnia)
20:00 – 22:00 BIODANZA

SOBOTA (2 grudnia):
11:00 – 14:00 BIODANZA
14:00 – 16:00 Przerwa obiadowa i odpoczynek
16:00 – 19:00 BIODANZA

NIEDZIELA (3 grudnia):
10:00 – 13:00 BIODANZA
13:00 – 15:00 Przerwa obiadowa i odpoczynek
15:00 – 18:00 BIODANZA

PROWADZĄCY: CRISTIANO MARTINS

Jest nauczycielem Biodanzy (systemu Rolando Toro), certyfikowanym przez portugalską szkołę Biodanza SRT. Jest także częścią kadry pedagogicznej w Instytucie Psychologii Stosowanej, gdzie prowadzi podyplomowy kurs pt: "Rozwój i terapia człowieka poprzez sztuki ekspresyjne”. W ciągu ostatnich kilku lat poświęcił się tworzeniu różnorodnych autorskich warsztatów, takich jak: "Poddaj się miłości"; "Święty wojownik"; "Ekstatyczny kochanek"; "Korzenie na ziemi, korzenie w niebie"; "Chaos, kreatywność i powrót sacrum"; "Narodziny kosmicznego człowieka"; "Pod znakiem uczucia"; "Mistyczny magik". Oferuje swoją pracę w wielu krajach: w Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Grecji, Francji, Estonii i Kanadzie.
Urodzony w 1979 r. w Niemczech, osiedlił się i mieszka w Portugalii. Po ukończeniu klinicznej pedagogiki psychiatrycznej uczył się terapii Gestalt. Narzędzia te pozwoliły mu pracować przez kilka lat w dziedzinie zaburzeń behawioralnych. Jest jednym z pracowników dydaktycznych Instytutu Psychologii Stosowanej na studiach podyplomowych „Rozwój człowieka i terapia poprzez sztukę ekspresyjną”, a także współpracuje z portugalską Szkołą Biodanzy jako superwizor uczniów i nowych nauczycieli.

https://cristianomartinsbio.wixsite.com/website/otwiera się w nowej karcie

Dziękujemy za możliwość wykorzystania pięknych zdjęć od:Agnieszki Cytackiej i Magdaleny Mogielnickiej.

WARSZTAT JEST TŁUMACZONY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POLSKI!

TERMIN:
1 - 3 grudnia 2023 (piątek – niedziela)

ROZPOCZĘCIE:
1 grudnia godz. 20

ZAKOŃCZENIE:
3 grudnia godz. 18

CENA WARSZTATU:
900 zł

UWAGA: Nocleg i wyżywienie uczestnicy organizują we własnym zakresie.
Ze względu na niestabilną sytuację ekonomiczną w Polsce, zastrzegamy sobie możliwość podnoszenia cen warsztatów, w oparciu o kursy walut i oficjalne wskaźniki inflacji.

MIEJSCE:
Warszawa

KONTAKT:
www.tuiteraz.euotwiera się w nowej karcie, [email protected]
biuro: 662759576
Jacek Towalski 602219382
Maja Wołosiewicz-Towalska 606994366

ZAPISY:

1. Konieczna jest rejestracja mailowa na adres [email protected] (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia).

2. Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego, prosimy o wpłatę zaliczki w ciągu tygodnia od zgłoszenia.

3. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni anuluje rezerwację udziału w warsztacie. Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestniczek!

4. Zaliczkę w wysokości 200 zł prosimy wpłacać na konto Ośrodka Rozwoju Osobistego „Tu i Teraz” z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem: „imię i nazwisko,1-3.XII.2023”.

Tu i Teraz
Numer konta: 92 1020 3541 0000 5502 0206 3410
BANK PKO BP

Dla wpłat zagranicznych:
BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL92 1020 3541 0000 5502 0206 3410 (konto w PLN)
IBAN: PL27 1020 3541 0000 5202 0364 3111 (konto w EUR)

5. Zaliczka jest zwrotna nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem warsztatu. W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty administracyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.

6. Jeśli potrzebują Państwo fakturę VAT, prosimy o taką informację oraz podanie NIP przy wpłacie zaliczki. W przeciwnym wypadku faktura za wpłaconą kwotę zaliczki nie może być wystawiona

7. Resztę płatności za warsztat przyjmujemy wyłącznie gotówką, tuż przed warsztatem, po przybyciu na miejsce warsztatu.
marta_k
Gadatliwa Kobietka
 
Posty: 694
Dołączył(a): 18 mar 2015, o 12:09
Pani Reklama


Zidentyfikowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot]